Voorwaarden

Artikel 1 – Doelstelling

De website allepsychologen.nl heeft tot doel alle adressen van erkende en geregistreerde psychologen* op een overzichtelijke en toegankelijke wijze beschikbaar te maken op het internet, zodat cliënten en verwijzers snel een psycholoog bij hen in de buurt kunnen vinden. Psychologen wordt de mogelijkheid geboden zich met beperkte kosten zich op een doeltreffende wijze op het internet te presenteren.
*Diegenen op deze website vermeld kunnen ook psychiater, (ortho)pedagoog of psychotherapeut zijn, mits zij voldoen aan de onderstaande eisen.

Artikel 2 – Vereisten

Psychologen die vermeld willen worden op de website www.allepychologen.nl voldoen aan één of meer van de volgende eisen:

  • een HBO of universitaire opleiding tot psycholoog of pedagoog afgerond hebben
  • lid van één of meer gespecialiseerde verenigingen of beroepsorganisaties, zoals bv. NIP, NVP, LVE, NVO, NMI, BOKA, NVGP, VKJP welke o.a. een klachtenregeling hebben.

Artikel 3 – Kosten

(Alle vermelde bedragen zijn excl btw.)
Deelname kost éénmalig 25 euro. De jaarlijkse kosten per adreslijst zijn (per adreslijst waar u zich voor opgeeft) 10 euro, indien u via een automatische incasso betaald, anders is het 12,50 per jaar. U wordt dan vermeld op de adreslijst van uw regio. Tegen meerkosten kan een informatiepagina toegevoegd worden en/of koppelingen aan e-mailadres en website. Aanbrengen van wijzigingen: 15 euro per wijziging. Kosten per betalingsherinnering: 5,50 euro. Alle vermelde bedragen zijn excl. 21 % btw. Indien u zich via de email opgeeft voor een vermelding gaat u akkoord met de vermelde voorwaarden, de kosten, en de daaraan verbonden betalingsverplichting. U ontvangt een factuur, overeenkomstig de kosten, zoals op deze pagina’s vermeld staan. De betalingstermijn is 14 dagen. U gaat akkoord met de elektronische toezending van facturen. Facturen worden in .pdf formaat aangemaakt en verzonden per e-mail. Wijzigingen dienen per e-mail aan info@amerweb.nl aangeleverd te worden. U bent zelf verantwoordelijk wijziging van uw e-mail adres tijdig door te geven. Indien u dat niet doet, kunnen de administratiekosten oplopen. De betalingsherinneringen worden nl. ook per email verstuurd.
Bij het afgeven van een machtiging voor automatische incasso wordt het bedrag automatisch afgeschreven van het banknummer dat u bij uw machtiging heeft opgegeven. U kunt op elk gewenst moment de machtiging intrekken. Indien U het niet eens met een bepaalde automatische afschrijving heeft u 30 dagen de tijd om het geïncasseerde bedrag terug te laten boeken door uw bank.

Artikel 4 – Beëindiging van deelname

Deelname is steeds voor de duur van een jaar. Uw deelname wordt stilzwijgend verlengd steeds met een periode van één jaar. Opzegging dient 2 maanden van te voren te gebeuren, dit dient u per e-mail te doen. U krijgt dan een bevestiging, hetgeen voor u bewijs is van uw opzegging. Bij latere afmelding dient de bijdrage voor het betreffende jaar volledig voldaan te worden. Bij prijsverhogingen heeft u vanzelfsprekend het recht uw deelname niet te verlengen, en bent u niet gebonden aan de opzegtermijn!
Beëindiging door www.allepsychologen.nl
De deelname van een deelnemer zal worden beëindigd:
1 indien de deelnemer nalatig blijkt te handelen met betrekking tot bovenstaande artikelen.
2 na een tuchtrechtelijke veroordeling van de door de Wet BIG daartoe geautoriseerde instantie. Restitutie van kosten wordt niet verleend.

NB Rechtsgeldigheid online aanmeldingsprocedure

Let op: Wanneer u het opgaveformulier invult en op ‘Verzend’ klikt zet u een digitale handtekening voor een overeenkomst; u verklaart u de ‘Tarieven en voorwaarden’ gelezen te hebben en akkoord te gaan met de inhoud hiervan. Deze online aanmeldingsprocedure is goedgekeurd door Gerechtsdeurwaarder West-Brabant te Zevenbergen en Incassobureau Justice.