Psychische problemen

Wanneer naar een psycholoog ?

Psychologen, psychotherapeuten, (ortho)pedagogen en psychiaters hebben een brede ervaring en opleiding om mensen met psychische problemen te helpen. Als u last heeft van deze – of andere- klachten dan kan één van hen u helpen.

 • angst, hyperventilatie, paniekaanvallen
 • depressie, schuldgevoel, somberheid
 • stressklachten, overspannenheid, burnout
 • vage lichamelijke klachten zoals vermoeidheid, hoofdpijn, rugpijn,maagpijn, benauwdheid waarvoor geen duidelijke verklaring is
 • problemen in uw relatie, thuis of daarbuiten
 • psychische problemen met werk/studie of juist met werkloosheid
 • onzekerheid, gebrek aan zelfvertrouwen
 • moeite om voor u zelf op te komen of contacten te maken
 • moeilijkheden met de opvoeding van uw kinderen
 • ontwikkelings- en gedragsproblemen bij kinderen
 • problemen binnen de gezinssituatie
 • problemen met ouder worden
 • problemen op het gebied van seksualiteit
 • onverwerkte rouw, na overlijden, echtscheiding ed.
 • het verwerken van een schokkende gebeurtenis of trauma
 • dwangmatig handelen of gedachten die steeds terug komen
 • psychotische stoornissen
 • persoonlijkheidsstoornissen zoals bv. borderline
 • en nog veel meer

Psycholoog of psychotherapeut, wanneer??

Indien u er alleen niet meer uit komt, dan kan hulp van een psycholoog of psychotherapeut zeer zinvol zijn. Bij een veelheid van problemen kan hulp van een psycholoog helpend zijn. Soms zijn de problemen erg zwaar, maar zeker ook bij lichte problemen kunnen gesprekken als zeer helpend ervaren worden. U kunt daarmee erger voorkomen. Wist u dat gemiddeld 1 op de 4 nederlanders ooit hulp zoekt voor psychische klachten?

Meestal is de eerste stap een gesprek met uw huisarts of soms de bedrijfsarts. Deze kan met u meedenken en u kan doorverwijzen naar een GZ- of eerstelijnspsycholoog in de Basis GZ, of naar een psycholoog of psychotherapeut in de Gespecialiseerde GGZjn. Dat laatste kan een instelling zijn, zoals de GGZ, of een vrijgevestigde psycholoog of psychotherapeut, zoals u op de adressenlijsten van deze site kunt vinden.