Gespecialiseerde GGZ

Kenmerken van de Gespecialiseerde GGZ zijn:

Gespecialiseerde GGZ wordt vaak vanuit instellingen zoals de GGZ, PsyQ georganiseerd. Maar ook vrijgevestigde psychotherapeuten en psychiaters zijn veelal in de gespecialiseerde GGZ werkzaam

• Specialistische zorg
• De patiënt heeft mogelijk eerder al aandoeningen gehad
• Vaak langer durende behandelingen
• Ingewikkelde problemen, soms meerdere aandoeningen tegelijk
• Verwijzing van uw huisarts, bedrijfsarts of Bureau Jeugdzorg nodig
• Meestal werken er meerdere specialisten mee aan de behandeling.